tttttttttttttttttttTehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi İçin İstenen Evraklar

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. 2 Adet Fotoğraf
  3. Üniversite mezuniyetini gösterir diploma veya bitirme belgesinin noter onaylı sureti
  4. Adli sicil kayıt belgesi
  5. Yetkili yangın söndürme eğitim merkezlerinden birinden alınmış uygulamalı yangın söndürme eğitimine katıldığına dair alınan belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
Yukarı çık

Tmgd Ankara |Tehlikeli Madde Güvenliği Danışmanlığı